Maak nu een afspraak : 013 - 5430533
 • De tandarts speciaal voor kinderen
 • Welkom vanaf 3 maanden
 • Extra service vanaf de basisschool
 • Poetslessen op scholen en kinderdagverblijven
 • Wij spreken Nederlands, Duits, Engels, Pools, Spaans, Turks, Zweeds, Farsi, Russisch ,Hebreeuws en kunnen communiceren middels doventaal.

Direct aanmelden

Actievoorwaarden

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie op Instagram.


Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Kindertandenborstel Instragram’ (verder te noemen: de actie) van Jeugdtandverzorging Tilburg. Jeugdtandverzorging Tilburg is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen en/of aan te passen, maar niet ten nadele van de deelnemers.
 

Actie

Eens in de zoveel tijd kun je meedoen aan de actie ‘Kindertandenborstel Instagram’. Door te reageren op Instagram, doe je mee aan de actie. Na de in de post aangegeven actieperiode, wordt uit alle deelnemers één winnaar getrokken die het juiste antwoord heeft gegeven. De winnaar wint een elektrische tandenborstel ter waarde van € 40 ,-. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht via Instagram en wordt daarnaast bekend gemaakt op de Instagram pagina en/of Facebook pagina van Jeugdtandverzorging Tilburg.
 

Deelname & actievoorwaarden

 • Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden. Bij deelname aan de actie door een minderjarige tot 16 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk.
 • Meedoen kan door middel van antwoorden op de vraag onder de post. Uit alle deelnemers wordt één winnaar getrokken uit alle juist gegeven antwoorden.
 • Deelname aan deze actie is vrij en gratis.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Jeugdtandverzorging Tilburg en/of hun familieleden, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
 • Het is niet toegestaan dat een deelnemer meerdere malen aan dezelfde actie in dezelfde week deelneemt. De deelnemer mag wel elke week aan de dan geldende actie meedoen.
 • Over de winnaar of de actie is geen correspondentie mogelijk.
 • Jeugdtandverzorging Tilburg kan de prijs intrekken indien er sprake is van frauduleus gebruik.
 • Jeugdtandverzorging Tilburg, de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de actie voortvloeiende schade.
 • Jeugdtandverzorging Tilburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 • De prijs kan niet ingeruild worden tegen een geldbedrag.
   

Publicatie

Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Jeugdtandverzorging Tilburg om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken. Daarna worden de gegevens vernietigd.
 

Slotbepalingen

De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de actie zullen door Jeugdtandverzorging Tilburg niet aan derden worden verstrekt. Jeugdtandverzorging Tilburg zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien een deelnemer een klacht heeft over de actie en/of deze actievoorwaarden, kan hij/zij contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie via telefoonnummer 0162 48 28 70. Eventuele geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met de actie zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Contactgegevens

Jeugdtandverzorging Tilburg
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
013 - 5430533
tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Avond en weekenddienst 0900-9990909

              

Openingstijden

Maandag:
8:00 - 17:00
Dinsdag:
8:00 - 20:00
Woensdag:
8:00 - 17:00
Donderdag:
8:00 - 17:00
Vrijdag:
8:00 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten

Ophaalservice
De ophaalservice is alleen onder schooltijd.

 

Op de zaterdagen zijn we open voor preventie en QLF van 8:00 tot 15:00. Er is geen tandarts aanwezig en we zijn niet telefonisch bereikbaar. 

Afspraken op de dag zelf dienen geannuleerd te worden per mail.

Geen kosten

De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de basisverzekering.

Jeugdtandverzorging | Alle rechten gereserveerd | © | Laatst gewijzigd Oktober 2021